Visie op AI, Data, Perfomance en Improvement

"De 'klassieke' benadering van de BI-cyclus en het ideaalplaatje van traditionele Business Intelligence is ondertussen sterk achterhaald. Het aantal analyses is gelimiteerd, de processen en procedures zijn vaak te strikt omschreven en eigen of alternatieve inzichten zijn nauwelijks bespreekbaar."

Handelen vanuit plichtsbesef; controle over je daden

Mensen zijn van nature geneigd te doen wat hun ingeeft. Van nature, laten we zeggen 'vroeger in de oertijd', ging alles om slechts één ding: overleven; handelen op intuïtie, 'je hart sprak altijd'. Plichtsbesef en het dagelijks nemen van je verantwoordelijkheden stond nooit voor niemand ter discussie. Tegenwoordig volgen we onze intuïtie vrijwel niet meer en …