De kunst van het bewust bezwangeren van een doelgroep met, door AI aangeleverde gemanipuleerde, stellingen en conclusies.

De kunst van het bewust bezwangeren van een doelgroep met, door AI aangeleverde gemanipuleerde, stellingen en conclusies. Nieuwe technologieën bieden altijd meer dan abstracte ideeën en hypothetische toepassingen. Nieuwe technologieën bieden ook altijd nieuwe kansen voor kwaadwilligen. Zo ook bij Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en zelfs Deep Learning (DL). Manipulaties door het bewust aanbieden van onjuiste, onnauwkeurige en incomplete (bron-)data, bewegingen, vervalsingen en conclusies. Hoe is dit, anno 2019, te voorkomen? Initiatieven om te komen tot beleid en regelgeving met betrekking tot het digitaal ondertekenen van e-mails, berichten op social media, documenten, afbeeldingen, video's en zelfs telefoontjes is meer dan noodzakelijk. Dat de eerste stappen al voorzichtig worden gezet is hoopvol. Het is een feit dat internationaal er van een digitale wetgeving nog geen sprake is. 

Visie op AI, Data, Perfomance en Improvement

"De 'klassieke' benadering van de BI-cyclus en het ideaalplaatje van traditionele Business Intelligence is ondertussen sterk achterhaald. Het aantal analyses is gelimiteerd, de processen en procedures zijn vaak te strikt omschreven en eigen of alternatieve inzichten zijn nauwelijks bespreekbaar."